هر ماه یک جایزه 200/000 تومانی برای خریداران همان ماه به صورت قرعه کشی به شرح ذیل اهداء می شود؛

1- فقط شامل خریدان همان ماه که دارای شماره سفارش هستند می باشد.
2- بایستی شماره سفارش خود را تا پایان قرعه کشی داشته باشند.
3- بایستی اطلاعات خود را در حساب کاربری به درستی و کامل وارد کرده باشند.
4- قرعه کشی در پایان هر ماه برگزار می شود.
5- تنها مسیر ارتباطی نقره کالا با مشتریان برای اعلام برنده تلفن ثابت شرکت به شماره 6048721-0513 می باشد.
6-هر شماره سفارش به یک کد شانس تبدیل می شود.
7-مبلغ جایزه به صورت نقدی پرداخت می شود.
8-هر شماره سفارش تنها در صورتی اعتبار دارد که در وضعیت تکمیل شده قرار گرفته شده باشد.