فروردین :

اصلی ترین سنگ ماه تولد فروردین الماس است. ولی علاوه بر آن مجموعه ای از چندین نگین خاص نیز متعلق به فروردین می باشد. دیگر سنگهای ماه تولد فروردین عبارتند از جاسپر، توپاز زرد، سنگ خون، یاقوت کبود و آکوامارین که هر کدام دارای ویژگی و خواص منحصر به فردی می باشند.

   

اردیبهشت :

زمرد اصلی ترین سنگ ماه تولد اردیبهشت است ولی علاوه‌بر آن اردیبهشت دارای چند گوهر دیگر نیز می باشد. دیگر سنگ های ماه تولد اردیبهشت عبارتند از گارنت، آونتورین، مالاکیت سبز، یاقوت آبی، کوارتز صورتی، مرجان، کهربا و فیروزه. هر کدام از این گوهر ها به عنوان سنگ ماه تولد اردیبهشت شناخته شده هستند و دارای رنگ های گوناگون با خصوصیات متفاوت می باشند.

   

خرداد :

اصلی ترین سنگ ماه تولد خرداد مروارید می باشد. دیگر مجموعه سنگهای ماه تولد خرداد عبارتند از سنگ ماه، یاقوت سفید، سیترین، الکساندریت، چشم ببر، کریزوپراس و زمرد

   

تیر :

یاقوت سرخ اصلی ترین سنگ ماه تولد تیر می باشد اما مجموعه ای از چند گوهر مختلف و زیبای دیگر نیز متعلق به متولدین تیر است. دیگر سنگ های ماه تولد تیر شامل نگین های ارزشمند سنگ ماه، زمرد و مروارید است. هر کدام از این گوهر ها دارای خواص متفاوتی می باشند و ویژگی های مختلفی نسبت به یکدیگر دارند.

   

مرداد :

اصلی ترین سنگ ماه تولد مرداد زبرجد می باشد. زبرجد گوهر اصلی مرداد است اما برای مردادی ها چندین گوهر دیگر نیز توصیه شده است. از جمله سنگهای ماه تولد تیر میتوان به اونیکس یا همان عقیق سیاه، عقیق سلیمانی سیاه، الماس، تورمالین، ساردونیکس، کارنلین، کوراتز، توپاز طلایی، در کوهی و گارنت اشاره کرد.

   

شهریور :

مهم ترین سنگ ماه تولد شهریور یاقوت کبود است. یاقوت کبود گوهر اصلی شهریور می باشد اما برای شهریوری ها چندین نگین دیگر نیز توصیه شده است. کارنلین، زیرکن، جاسپر، سیترین، آزوریت-مالاکیت، حدید، عقیق خزه ای یا شجر، یشم سبز و کارنلین دیگر سنگهای ماه تولد شهریور می باشند.

   

مهر :

اوپال اصلی ترین سنگ ماه تولد مهر می باشد. همچنین لاجورد، زبرجد، یاقوت کبود و عقیق به عنوان سنگ ماه تولد مهر می باشند. این گوهرها بیشترین میزان ارتباط را با ستاره نجومی مهر یعنی ونوس دارند به همین علت مهری ها می توانند با به همراه داشتن آنها انرژی و نیروی کائنات را به خود جذب نمایند.

   

آبان :

اصلی ترین سنگ ماه تولد آبان توپاز می باشد اما چندین گونه گوهر دیگر نیز متعلق به متولدین آبان است. بریل، آمیتیست، یاقوت سرخ، گارنت، آکوامارین، مرجان و ابسیدین و اشک آپاچی دیگر سنگهای ماه تولد آبان به شمار می آیند.

   

آذر :

سنگ ماه تولد آذر فیروزه می باشد. دیگر سنگهای ماه تولد آذر شامل توپاز زرد و یا رنگ آبی، آمیتیست، یاقوت سرخ ،بریل و یاقوت زرد هستند.

   

دی :

اصلی ترین گوهر از مجموعه سنگ های ماه تولد دی، لعل یا گارنت می باشد. همینطور برخی از نگین ها مثل اونیکس، یاقوت سرخ، عقیق، لاجورد نیز به عنوان گوهر های فرعی متعلق به دی شناخته شده اند.

   

بهمن :
بهترین نگین از مجموعه سنگهای ماه تولد بهمن آمیتیست می باشد. افزون بر آن گارنت، جاسپر زرد، عقیق سبز، فیروزه، سوژیلیت و اوپال نیز به عنوان گروه فرعی سنگهای ماه تولد بهمن به شمار می آیند.

   

اسفند :

مهمترین گوهر از مجموعه سنگهای ماه تولد اسفند آکوامارین است اما اسفند شامل نگین های فرعی متفاوتی نیز می باشد. آمیتیست، بلور کوارتز، سنگ خون، یاقوت سرخ و کبود و یشم دیگر سنگ های ماه تولد اسفند هستند.